Panel administracyjny WordPress – Omówienie podstawowych funkcji